Egenerklæring, kjøpsvilkår og øvrige vilkår vil bli tilsendt deg på mail i forbindelse med endelig påmelding til våre tjenester. Det er først når du har godkjent disse via mail at du er økonomisk bindene påmeldt.

Vilkår

Per 01.02.2021

1. Betingelser for deltakelse

Du må godkjenne egenerklæringen og vilkårene som blir tilsendt deg via mail.

Du bekrefter, ved å melde deg på kurs, at du deltar på kurset på eget ansvar samt er innforstått med at påmeldingen er økonomisk bindende.

For å melde deg på kurs eller arrangement hos Eikra hundetrening må du være myndig. Dersom en person under 18 år er tiltenkt å delta uten foresatt(e) på kurset, må dette avklares med Eikra hundetrening på forhånd.
Du må kunne fremvise gyldig pass eller veterinærbok på hunden ved oppmøte første kurskveld.
Eikra hundetrening påberoper seg retten til å nekte deg deltagelse med din hund dersom deltagelsen ikke er til dyrets beste. Slike tilfeller kan inkludere blant annet skade, sykdom o.l.
Eikra hundetrening kan nekte deg undervisning om du ved kursoppmøte er synlig beruset eller synlig påvirket av andre rusmidler, om ikke annen er avtalt med kursleder på forhånd.

2. Under undervisning:

Spør alltid dersom du lurer på noe. Hos Eikra hundetrening er målet vårt at du alltid skal kunne kjenne deg trygg på at du forstår det som er blitt vist eller formidlet. Ønsker du alternative øvelser eller andre fremgangs måter kan du spørre om det.

Du skal ikke møte opp dersom du har symptomer på øvre luftveisinfeksjoner eller andre Covid-19 symptomer, er i karantene eller isolasjon. Du er selv forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og regler fra myndighetene og FHI.

Ha alltid med utstyr som for eksempel godbiter, line, langline. Vann og vannskål skal medbringes hver kurskveld.

Alle hunder skal holdes i bånd.

Alle hunder bør luftes godt før kurs, husk å plukk opp etter dere.

Vis hensyn til andre. Gi plass og vær oppmerksomme.

Vis særlig varsomhet rundt andre dyr.

Ikke la hunden hilse på eller komme bort til andre hunder eller personer med mindre du har avklart dette på forhånd.

3. Kjøpsbetingelser for våre kurs

Når du melder deg på kurs i regi av Eikra hundetrening inngås en bindende avtale mellom deg og foretaket Eikra hundetrening. Når du har godtatt vår egenerklæring og våre vilkår skriftlig pr mail har du meldt deg på kurs/trening hos oss. Ved forsinket betaling, vil det i første omgang bli sendt betalingspåminnelse. Ved uteblivelse av betaling etter dette vil saken bli sendt videre til Svea Inkasso for inndrivelse.

Når du har meldt deg på ett av våre kurs eller arrangement så er du selv ansvarlig for at du er registrert med riktig adresse, e-post og telefonnummer.
Den registrerte kontaktinformasjonen Eikra hundetrening har på deg fremkommer øverst i
mailen du blir tilsendt i forbindelse med påmelding.
Dette for at vi skal kunne nå deg med kurs- og betalingsinformasjon. Dersom du endrer e-postadresse eller telefonnummer før, eller i løpet av kursperioden, plikter du å varsle Eikra Hundetrening om det.

4. Betaling

Faktura blir sendt deg via den e-postadressen du har oppgitt til Eikra hundetrening. Betalingsfrist er 10 dager fra du mottar faktura. I særskilte tilfeller kan man selv anmode om faktura pr post det vil da tilkomme ett faktura gebyr på kr 75,-

I enkelte tilfeller kan man etter avtale benytte seg av Vipps som betalingsløsning.
Eikra hundetrening kan i særskilte tilfeller avvike fra ordinære betalingsbestemmelser ved å dele opp betalingen etter nærmere avtale.

5. Avbestilling

Ved deltagelse for samtlige av Eikra hundetrening sine arrangementer og tilbud gjelder følgende avbestillingsvilkår:
Atferds konsultasjon som ikke er avbestilt senest 48 timer før oppsatt tid må betales i sin helhet.
Privattrenings time (r) som ikke er avbestilt senest 24 timer før oppsatt tid må betales i sin helhet.
Deltagelse på gruppetrening vil bli belastet et klipp eller drop-in pris dersom man avbestiller mindre enn 24 timer før kursstart. 

Øvrige tilbud, som f.eks. helgekurs, som ikke er avbestilt senest 10 dager før kursstart vil bli belastet i sin helhet.

6. Angrerett

Eikra hundetrening viser til Angrerettloven (se link) og Forbrukerrådets veileder (se link).

Link til angrerettskjema finner du lenger ned på siden..
Angrerettsloven kapittel 6. § 22 Unntak fra angreretten:
«Levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester,»
Forbrukerrådets veileder om angrerett punkt 16.14:
«Avtaler om visse tjenester som leveres til et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom, bl.a. transport-, innkvarterings- og fritidstjenester Det er ikke angrerett for enkelte bestemte tjenester som i henhold til avtalen skal leveres på et bestemt tidspunkt, eller innenfor et bestemt tidsrom. Begrunnelsen fra lovgiver for å unnta disse typer avtaler fra angrerett er at det vil kunne være vanskelig for den næringsdrivende som ved bestillingen må sette til side kapasitet, å finne andre kunder til å dekke opp den ledige kapasiteten dersom kunden angrer på bestillingen. etc Avtaler om tjenester knyttet til fritidsaktiviteter eks hobbykurs.»

              6.a Informasjon om angrefristen

Eikra hundetrening viser til Angrerettloven.
Angrerettloven kap 6. § 21 angrefrister: «Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse.» 

                6.b Tilbakebetalingsplikt

Hvis dere har rett på og benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for tjenesten uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at Eikra hundetrening har mottat melding om din beslutning om å benytte deg av angreretten etter § 20. (Angrerettloven av 20.06.2014)

7. Forbehold

Eikra hundetrening tar forbehold om endringer i timeplanen.
Eikra hundetrening tar forbehold om endringer i oppmøte sted og tid.
Eikra hundetrening forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte. Det samme gjelder ved sykdom hos instruktør eller andre uforutsette forhold som forhindrer instruktør fra å avholde kurset. I slike tilfeller vil eventuelt innbetalt påmeldingsavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet. Eikra hundetrening fraskriver seg imidlertid ansvar for eventuelle andre utgifter deltakeren har hatt i tilknytning til kurset.
Eikra hundetrening etterstreber seg alltid å følge norske myndigheters anbefalinger og pålegg knyttet til ekstraordinære risikosituasjoner, og kan alltid avlyse dersom det råder generell usikkerhet om gjennomføringen av kurset er forsvarlig i henhold til myndighetenes råd.

8. Refusjon ved langvarig sykdom eller skade

Vilkår for refusjon av kursavgift for gjenstående kurskvelder gis kun ved fremlagt legeerklæring eller veterinærerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra dato for veterinær eller lege erklæring. Den aktuelle erklæringen må fremvises til Eikra hundetrening snarest etter utskrivelsesdato. For kjøp av klippekort må erklæringen strekke seg over hele eller mer enn halvparten av varigheten på klippekortet. Ved kjøp av privat trenings pakke med en varighet på 5 måneder eller 3 måneder må erklæringen strekke seg tidsmessig over mer enn halvparten av perioden. Ved kjøp av kurs med varighet på 4 måneder må erklæringen strekke seg tidsmessig over mer enn halvparten av perioden. Om vilkårene er oppfylt så vil du få refundert deler av eller hele kursavgiften.

9. Tid og oppmøtested

Eikra hundetrening holder sine kurs primært i Oslo-området. Vi benytter oss mest mulig av åpne parker og marka. Da det erfaringsmessig bidrar til å gjøre treningen så virkelighetsnært som mulig. Vi har stort fokus på generalisering og benytter ulike steder til trening innenfor en runde. Du får opplyser om kursområde og tid i forkant av din påmelding. Nøyaktig oppmøtested og tid for kurs eller privattrening blir oppgitt den enkelte kursdeltager via timeplan og tekstmelding i forkant av kurset. Det er alltid informasjonen på tekstmelding som er gjeldene ved endringer fra oppsettet på timeplanen. Kursing og privattrening utenfor Oslo etter nærmere avtale.

10. Bilder og video

Eikra hundetrening står fritt til å bruke bilder, lydopptak eller video tatt på våre kurs. Bruk av materialet inkluderer bruk på våre nettsider, i sosiale medier og i annen markedsføring. Eikra hundetrening står fritt til å bruke dette materialet til teorikvelder o.l. Deltakere som ønsker å reservere seg mot dette må varsle Eikra hundetrening skriftlig før kursstart.

9a. Av hensyn til andre kurselevers personvern har ikke andre personer enn instruktører på det aktuelle kurset/treningen anledningen til å ta bilder, lydopptak eller video.

11. Rett til å klage

Ved eventuelle klager eller misnøye med kursinnhold eller instruktør er det ønskelig at man gir Eikra hundetrening beskjed så raskt som mulig. Enten på kursplassen, pr telefon eller mail.

12. Behandling av personopplysninger

Når du melder deg på kurs eller arrangement i regi av Eikra hundetrening vil du bli bedt om å oppgi personopplysninger i din kontakt med oss. Dette inkluderer fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Kun Eikra hundetrening/kursleder har tilgang til disse opplysningene. Personopplysningene vil ikke bli delt med en tredjepart. Personopplysningene vil bli kun bli brukt i forbindelse med å sende ut faktura og til utdeling av informasjon om det kurset/arrangementet du er påmeldt. Kontaktinformasjonen vil også kunne bli brukt til å sende ut informasjon om framtidige kurs/arrangementer. Du har rett til å be om sletting av dine opplysninger når som helst. Vi oppbevarer dine personopplysninger i henhold til Norsk lov.

13. Force majeure

Dersom Eikra hundetrening blir forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer hos dyr og eller mennesker) er Eikra hundetrening fritatt for alt ansvar og kursavgift vil i slike ekstraordinære tilfeller vanligvis ikke bli tilbakebetalt.


Nedenfor har vi lagt ved relevante linker vi anbefaler alle å lese:


Har du kommet litt skjevt ut fra hoppkanten? Vi skal forsøke å gjøre landingen så myk som mulig.